Järjestön kehittäminen

16,10 €


Hinta sisältää toimituskulut.

Kirjoittaja: Aaro Harju

Kansalaisjärjestöt tarvitsevat niiden omista lähtökohdista ja arvomaailmasta nousevaa kehittämistä. Järjestöissä ei pidä soveltaa sellaisenaan liike-elämän tai julkisen sektorin oppeja. Filosofian tohtori, pääsihteeri Aaro Harju paneutuu teoksessa kansalaisjärjestön monipuoliseen kehittämiseen. Teoksen päähuomio on toiminnan jatkuvassa, systemaattisessa uudistamisessa. Mission, arvojen ja vision määrittelystä edetään strategian rakentamiseen ja sen toteutukseen. Keskeisellä sijalla ovat toiminnan laaduntaminen ja arviointi sekä järjestön päätöksenteon ja johtamisen kehittäminen. Teoksessa kannustetaan järjestöjä rohkeaan toiminnan, organisaation ja toimintatapojen kehittämiseen.

Sivistysliitto Kansalaisfoorumi 2004

147 sivua