Kansalaiset, toimikaa! Kansalaistoiminta 2020-luvulla

20,00 €

Hinta sisältää postituskulut. 

Toimittaneet: Mari Tapio ja Anneliina Wevelsiep

Kansalaistoimintaan ei voida ulkoapäin määrätä, vaikka julkaisun nimi voi haastaa niin ajattelemaan. Se on omaehtoista, toimijalle itselleen merkityksellistä sekä tavalla tai toisella yhteisen hyvän edistämiseen pyrkivää. Kansalaistoiminta on merkityksellistä myös toimiville yhteisöille, ja demokraattisille yhteiskunnille sekä niiden ajanmukaiselle ja kestävälle kehitykselle se on suorastaan elintärkeää. Kansalaisten aktiivisen toiminnan avulla on Suomessa ja maailmalla saatu aikaan paljon.   

Kansalaistoiminta ja sen toimintaympäristö ovat jatkuvassa muutoksessa. Kansalaiset, toimikaa! Kansalaistoiminta 2020-luvulla -julkaisun artikkelit nostavat muutosten keskeltä esiin kansalaistoiminnan tekijöiden ja ilmiöiden moniulotteisuutta ja kirjoa. Tilaa annetaan 2020-luvun ajankohtaisille ilmiöille, niiden tutkijoille ja kansalaistoimijoille itselleen. Katse kääntyy myös sellaiseen kansalaistoimintaan, jossa vapaan kansalaistoiminnan muodot toteutuvat yhdistystoiminnan raamissa, uusiin kansalaisaktivismin muotoihin sekä kansalaistottelemattomuuteen.    

Julkaisu on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kansalaistoiminnan ilmiöistä ja nykypäivän kansalaistoiminnan ja -aktivismin muodoista. Julkaisu soveltuu myös oppimateriaaliksi esimerkiksi yhteisöpedagogi- ja yhteiskuntatieteiden opiskelijoille sekä eri alojen opettajille opetustyön taustateokseksi.  

Sivistysliitto Kansalaisfoorumi, 2022 

176 sivua

ISBN: 978-951-9461-66-3