Sivistymisen idea

21,00 €


Toimituskulut sisältyvät hintaan.

Kirjoittajat: Aaro Harju & Jaakko Rantala (toim.)

Kirja koostuu viidestä artikkelista. Aaro Harju tarkastelee artikkelissaan sivistymistä kasvamisen ja oppimisen kautta. Toisessa artikkelissa hän paneutuu vapaan sivistystyön rooliin ja merkitykseen aktiiviseksi ja demokraattiseksi kansalaiseksi kasvamisessa, osallisuuden ja yhteisöllisyyden luomisessa sekä sosiaalisen pääoman vahvistamisessa.

Jaakko Rantala kirkastaa sivistymisen perusideaa ihmisen hyvän elämän, kulttuurisen evoluution ja ajatusten vallankumouksen näkökulmasta.

Seppo Niemelän mielenkiinnon kohteena ovat sivistys käsitteenä ja sivistyminen prosessina. Jälkikirjoituksessa hän hahmottelee ajankohtaisia yhteiskunnallisia tehtäviä vapaan sivistystyön oppilaitoksille.

Kirjoittajien vahva viesti on, että sivistystyötä tarvitaan, ja työ kaipaa tekijänsä. Vapaa sivistystyö ilmoittautuu kirjassa suomalaisen sivistystyön eturintamaan – näkijäksi ja tekijäksi.

Sivistysliitto Kansalaisfoorumi 2013

195 sivu

ISBN: 978-951-9461-46-5